Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
13 C
Athens
spot_img

Video Analytics με ΑΙ και Ανθρώπινος Παράγοντας

Ημερομηνία :

Ο συνδυασμός, των καλά εκπαιδευμένων χειριστών μιας υποδομής βίντεο-επιτήρησης με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης των video analytics, μπορεί να προσφέρει μια πραγματικά νέα διάσταση στην αξιοποίηση και διαχείριση των τεχνολογικών συστημάτων για την ασφάλεια και να προσφέρει αξιοσημείωτες δυνατότητες στη προστασία των εγκαταστάσεων και προσώπων, με έμφαση τον εντοπισμό και τη διερεύνηση συμβάντων.  

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου

Ο έγκαιρος εντοπισμός ή η μετέπειτα αποκάλυψη των δραστών παραβατικών περιστατικών και εγκληματικών ενεργειών, που σχετίζονται με παράνομες εισβολές, διαρρήξεις, κλοπές, δολιοφθορές και άλλες παράνομες δράσεις, αποτελούν βασικό πυρήνα της ενασχόλησης και καθημερινής εργασίας, των υπεύθυνων ασφαλείας σε μια εγκατάσταση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις που αποκαλύπτεται ότι έχει πραγματοποιηθεί μια παράνομη ενέργεια στο χώρο ευθύνης, το πρώτο στοιχείο που ζητείται είτε μέσω εσωτερικών ερευνών, είτε από την Αστυνομία ή όποια άλλη υπηρεσία ασφάλειας εμπλέκεται στη διερεύνηση του περιστατικού, είναι τα αρχεία βίντεο που μπορεί να έχουν καταγράψει μια συγκεκριμένη σκηνή καθώς και το χρόνο πριν και μετά το περιστατικό.

Σήμερα, σχεδόν στις περισσότερες εγκαταστάσεις υπάρχουν εκτεταμένα συστήματα βίντεο – επιτήρησης και όχι μόνο, που καλύπτουν το πεδίο θέασης της πλειοψηφία των χώρων. Αυτά τα συστήματα που ίσως να βασίζονται σε κάμερες υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης έχουν σήμερα τη δυνατότητα να ενσωματώνουν και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία πλήθους σεναρίων, επεξεργασίας και ανάλυσης των εικόνων και αναβαθμίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή λειτουργία των επανδρωμένων τμημάτων ασφάλειας.

Σύγχρονες απαιτήσεις για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

Ένα από τα θέματα που προκύπτει ως βασική απαίτηση σήμερα, σε ότι αφορά τον εντοπισμό και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας από όσους εμπλέκονται με τη διαχείριση των συστημάτων αυτών, είναι η διαχείριση του τεράστιου όγκου των αρχείων και δεδομένων που συλλέγονται από τις μονάδες καταγραφής βίντεο, ο οποίος πολλές φορές δημιουργεί χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης και εντοπισμού των συμβάντων.

Το πρόβλημα που πηγάζει από αυτή την ανεξάντλητη πηγή δεδομένων είναι σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι όλα τα περιστατικά δεν έχουν την ίδια κρισιμότητα. Για να αντιληφθούμε τη δυσκολία ας δούμε το περιστατικό της διερεύνησης μιας φθοράς σε μια βιομηχανική εγκατάσταση (π.χ ζημιά σε έναν ανελκυστήρα). Η ζημιά εντοπίζεται μετά από μια κλήση στο συντηρητή ο οποίος ερχόμενος βρίσκεται απέναντι σε μια σημαντική φθορά που έχει προκληθεί από ένα περονοφόρο όχημα. Έχουν μεσολαβήσει αρκετές βάρδιες από το περιστατικό της φθοράς και πλέον καλούνται οι προϊστάμενοι του χώρου να κάνουν διερεύνηση σε συνεργασία με το διαχειριστή των καμερών. Θα πρέπει να ανατρέξουν σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων προκειμένου να εντοπίσουν τη χρονική στιγμή που έγινε η φθορά χωρίς να είναι σίγουρο αν μπορούν τελικά να εντοπίσουν τον υπαίτιο.

Επίσης, σε άλλη εγκατάσταση κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής περιόδου που η εγκατάσταση είναι κλειστή πραγματοποιείται διάρρηξη. Πάλι απαιτείται η διερεύνηση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων η οποία απαιτεί προφανώς και το ανάλογο χρονικό διάστημα από όσους θα ασχοληθούν με αυτή την εργασία. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν θα ζητηθεί από την αστυνομία το σχετικό υλικό που καλύπτει όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Συνήθως, ο όγκος των δεδομένων είναι τόσο μεγάλος που χρειάζονται πολλοί σκληροί δίσκοι για την αποθήκευση τους και τη μεταφορά τους.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη χρησιμότητα των εργαλείων που θα φιλτράρουν αυτά τα δεδομένα και θα βοηθάνε στο να εστιάσουν στα δεδομένα που πραγματικά ενδιαφέρουν και μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση ενός συμβάντος. Το εργαλεία αυτά προσφέρονται σήμερα από τα εξελιγμένα video analytics με την υιοθέτηση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά από τις ομάδες ασφάλειας μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα και στην πρόληψη και εξιχνίαση εγκληματικών ενεργειών.

Επιλέγοντας τα σωστά κριτήρια

Όταν για κάποιο περιστατικό ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά το τμήμα ασφάλειας μιας εγκατάστασης, τότε μπορούν να ενεργοποιήσουν τα εργαλεία video analytics, ώστε να μπορούν να ελαχιστοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τη περίοδο στην οποία θα αναζητήσουν την εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού.

Παραδείγματος χάρη, μπορούν να ενεργοποιήσουν κριτήρια στα οποία τα εργαλεία των video analytics θα φιλτράρουν και θα εστιάζουν μόνο στις στιγμές εκείνες στις οποίες εμφανίζονται άνθρωποι ή αντικείμενα τα οποία ταυτίζονται με τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Έστω ότι έχει χαθεί ένα παιδί σε ένα εμπορικό κέντρο και ενημερώνεται το τμήμα ασφάλειας. Μπορούν καταρχάς να ορίσουν ένα κριτήριο αναζήτησης “ άνθρωπος” ώστε να φιλτραριστούν αντικείμενα και οχήματα που δεν εμπίπτουν σε αυτό το πεδίο. Στη συνέχεια μπορούν να ορίσουν πιο ακριβή κριτήρια όπως ύψος, χρώμα ρούχων, τη χρονική στιγμή που έγινε αντιληπτή η εξαφάνιση του καθώς και την τελευταία γνωστή θέση του. Αμέσως, το λογισμικό θα ξεκινήσει την επεξεργασία όλων των αρχείων βίντεο και θα εμφανίσει μόνο όσα σχετίζονται με αυτό. Μπορούν ως κριτήριο ακόμα να ορίσουν τις αναμενόμενες κινήσεις του παιδιού με αποτέλεσμα να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο το σύστημα στο φιλτράρισμα των δεδομένων.

Προφανώς, σε αυτό το σημείο γίνεται αντιληπτός ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα. Όσες δυνατότητες και αν έχουν τα εργαλεία των video analytics, αν δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση των δεδομένων καθώς και αν δεν εισάγονται ρεαλιστικά κριτήρια για την έρευνα τότε τα συστήματα -όσο προηγμένα και αν είναι- δεν μπορούν να βοηθήσουν. 

Μειώνοντας το χρόνο απόκρισης.

Για όσους έχουν στην πράξη δουλέψει μπροστά από μία ή περισσότερες οθόνες συστημάτων επιτήρησης εικόνων, προσπαθώντας να κάνουν μια διερεύνηση ενός συμβάντος, μπορούν να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν τα εργαλεία video analytics, ειδικά στην επιτάχυνση του χρόνου που απαιτείται για την αναζήτηση.

Με ένα καλό σύστημα video analytics, το έμπειρο προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα μόνο εκείνα τα αρχεία βίντεο που σχετίζονται με τη χρονική περίοδο του συμβάντος. Παράλληλα, μειώνονται σημαντικά και οι αποθηκευτικές ανάγκες για διατήρηση βίντεο μεγάλου μεγέθους διευκολύνοντας και τα τμήματα IT αλλά και τις υπηρεσίες στις οποίες στέλνονται πολλές φορές αυτά τα βίντεο για περαιτέρω διερεύνηση. 

Μείωση λανθασμένων συναγερμών

Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα ορθής χρήσης ΑΙ από το προσωπικό είναι ότι μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση των λανθασμένων συναγερμών. Οι λανθασμένοι συναγερμοί αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα στη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο όσων εμπλέκονται με τη διαχείριση τους. Η χρήση εργαλείων video analytics με AI μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση ενός περιστατικού και στο χαρακτηρισμό της κρισιμότητας του. Δηλαδή, αν ένα σύστημα συναγερμού εντοπίσει μια κίνηση δεν θα ενεργοποιηθεί παρά μόνο αν μέσω της κάμερας εντοπισθεί να κινείται μια ανθρώπινη φιγούρα μέσα σε χώρο που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος. Αλλιώς, η ένδειξη του ανιχνευτή μπορεί να θεωρηθεί ότι προκλήθηκε από ένα τυχαίο περιστατικό όπως η κίνηση του αέρα ή το πέταγμα ενός μεγάλου εντόμου.

 Έγκαιρη πρόληψη

Τα εργαλεία video analytics με AI  μπορούν να φανούν χρήσιμα σε πληθώρα συμβάντων. Από μικρές παραβατικές πράξεις μέχρι και πολύ πιο σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Μπορούν να φανούν χρήσιμα σε εντοπισμό παραβιάσεων της οδικής κυκλοφορίας, διερεύνηση ατυχημάτων, εντοπισμό οχημάτων που κινούνται με πλαστές πινακίδες, παρακολούθηση υπόπτων, απαγωγές και εξαφανίσεις ανηλίκων, διερεύνηση περιβαλλοντικών παραβάσεων (παράνομη απόρριψη αποβλήτων), αποτροπή βιομηχανικής και επιχειρηματικής κατασκοπείας καθώς και σε εσωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων για οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να πλήξει τα συμφέροντα του οργανισμού

Η χρήση τους  επεκτείνει τις δυνατότητές μας σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά επιτρέπει την ενεργοποίηση των δικλείδων ασφαλείας σε πολύ σύντομο χρόνο καθώς και την έγκαιρη πρόγνωση επικίνδυνων καταστάσεων,

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η ανθρώπινη παρουσία. Θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη εισαγωγή των κατάλληλων δεδομένων και αυτό γίνεται μόνο με την παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων χειριστών.

Ο συνδυασμός ενός ικανού χειριστή με ένα έξυπνο σύστημα επιτήρησης είναι ο συνδυασμός που κερδίζει και επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την αύξηση του βαθμού ασφάλειας ενός οργανισμού είτε αυτός ανήκει στο δημόσιο τομέα είτε είναι ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

 

Πηγή: securitymanager.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Κοινοποίηση άρθρου :

Εγγραφή στο newsletter

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

spot_img

Δημοφιλή

Σχετικά άρθρα