Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023
3.5 C
Athens
spot_img

Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Ημερομηνία :

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 08:00 το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 5Κ/2022, η οποία προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Το Dimosio.gr παρουσιάζει αναλυτικά τα 63 πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ που γίνονται δεκτά για τις 9 ειδικότητες στον διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 5Κ/2022 υπάρχουν δύο ειδικότητες για τις οποίες γίνεται δεκτό, μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και τις δύο ειδικότητες:

 • Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ έως και την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Αρχιτεκτόνων

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 3. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Πολίτικων Μηχανικών

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή
 2. Τοπογράφου Μηχανικού ή
 3. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Χημικών Μηχανικών

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.

ΠΕ Πληροφορικής

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
 3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή
 6. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
 7. Επιστήμης Υπολογιστών ή
 8. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
 11. Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή
 12. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
 13. Ψηφιακών Συστημάτων ή
 14. Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ.

ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ και ΠΕ Πληροφορικής

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
 2. Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 3. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 5. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 6. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
 7. Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
 8. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 9. Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (και οι δύο ειδικότητες)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτιστικής Διαχείρισης ή
 2. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή
 3. Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή
 4. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή
 5. Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Α.Ε.Ι. ή
 6. το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
 7. Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
 8. ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης

 1. Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
 2. ισότιμο της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, στην Πολιτιστική Διαχείριση.

ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας

 1. Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
 2. ισότιμο της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, στην Πολιτισμική Πληροφορική και Τεχνολογία ή Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία.
Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδ. Λογιστικού

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 5. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 6. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 7. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 8. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 9. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 10. Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 11. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 12. Λογιστικής ή
 13. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 14. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 15. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 16. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 17. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 18. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή
 19. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 20. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 21. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
 22. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή
 23. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Mόνιμοι: Αυτή είναι η προκήρυξη που «χαρίζει» 122 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Κοινοποίηση άρθρου :

Εγγραφή στο newsletter

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

spot_img

Δημοφιλή

Σχετικά άρθρα